Stage / Afstudeer mogelijkheden

Nader te bepalen
Oldenzaal, Overijssel

Er is voortdurend ruimte voor stagiaires en afstudeerders. Creativiteit, vrijheid en initiatief zijn daarbij de kernwoorden. Als onderdeel van onze innovatieve projecten en producten maak jij het verschil met een uitdagende stageopdracht. Wij zoeken ondernemende jongens en meiden die graag werk maken van hun ontwikkeling en waardevolle praktijkervaring willen opdoen. Op alle niveaus, van vmbo tot universiteit. Uiteraard kun je rekenen op goede begeleiding. En misschien maak je na je stage wel kans op een vaste baan!

Mocht één van de volgende projecten jou nieuwsgierig maken, reageer dan en geef aan welke opdracht je in geïnteresseerd bent.


Opdrachten


Locatie logging en visualisatie

Mobiele systemen zijn voorzien van GPS. Om onze klanten inzicht te geven in de huidige en historische locatie is de wens om deze gegevens in de Cloud beschikbaar te maken. Door middel van kaart integratie willen we dit gebruiksvriendelijk en overzichtelijk maken voor onze gebruikers. Een vervolgstap zou zijn om dit te koppelen met bestaande fleet management systemen.


Lokale webinterface

Om te zorgen voor een moderne gebruikersinterface voor onze embedded devices willen we een webbased interface ontwikkelen. Deze zal moeten integreren binnen ons bestaande Rimote platform, maar dient wel rekening te houden met de beperkte resources.


Sensor fusion

Door onze modulaire AGV bouwstenen als legoblokjes te combineren realiseren we kostenefficiënte maatwerkoplossingen in verschillende branches. En door deze bouwstenen voortdurend door te ontwikkelen blijven we voldoen aan moderne verwachtingen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van slimme algoritmes en het combineren van meerdere sensoren om AGV’s intelligenter en omgevingsbewuster te maken.


Applicatie deployment and Provisioning

Het Rimote platform bestaat uit een collectie applicaties met verschillende toepassing gebieden. Het beheren van deze applicaties geeft een uitdaging. Om dit beheersbaar te maken willen we het uitrollen, updaten en configureren van deze applicaties centraal vanuit de Cloud te kunnen managen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met onder andere verschillende OS`en, configuratie sets, release management en autorisatie.


Dashboard uitbreiding

In onze Cloud verzamelen we allerlei informatie van klant systemen. Deze informatie is beschikbaar voor representatie en analyse. Naast ons bestaande dashboard willen wij de visualisaties uitbreiden om onze klanten verder inzicht te bieden. Deze uitbreiding zal o.a. bestaan uit verschillende grafische weergaves zoals KPI indicatoren, pie-charts en event gebaseerde informatie.


Pick & Place en artificiële intelligentie


Het oppakken van potten en trays met planten moet nauwkeurig gebeuren en geen enkel product is hetzelfde. Om handmatige werkzaamheden te reduceren en de kwaliteit van werkzaamheden te verbeteren maken we gebruik van Artificiële Intelligentie in een state of the art combinatie van hard- en software waarbij autonomie en zelflerendheid kernwoorden zijn.


AGV stuur geometrieën

Jij gaat ervoor zorgen dat de vier aandrijfwielen van een Automatisch Geleid Voertuig volledig elektronisch worden geregeld. Door per wiel individuele omtreksnelheden, koppels en stuurhoeken te sturen zijn geen mechanische stuurstangen meer benodigd. Er ontstaat dan een uiterst flexibel concept waarbij de stuurgeometrieën voortaan elektronisch gestuurd worden. Voorbeelden zijn o.a. ackerman, vierwiel parallel sturing, vierwiel tegensturing en dwars op de rijrichting rijden.